Niekedy je zber plastov spojený so zberom papiera

Spustiť prezentáciu

Kontakt

Obec Hontianske Moravce Hontianska 255/29
Hontianske Moravce
962 71
045/5583915 urad@moravce.sk