Archív článkov

24.06.2019 10:55
Pozvánka na obecné zastupiteľstvo   Starosta Obce Hontianske Moravce Ing. Rudolf Gabryš na podklade ust. § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať   dňa...
12.06.2019 10:36
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru pre okresy Zvolen, Detva a Krupina.pdf (196590)
10.06.2019 13:34
Návrh Záverečný účet obce za rok 2018.doc (410624)
10.06.2019 10:41
Oznamujeme vám, že v stredu 12.6.2019 od cca 7.30 hod.  bude v našej obci zber plastov a papiera. Vrecia s plastmi riadne zaviazané vyložte pred dom alebo bytovku. Časopisy a noviny zviažte zvlášť a kartóny zvlášť a vyložte ich tiež pred dom alebo bytovku. Ďakujeme, že sa zapájate do...
10.06.2019 08:57
VZN 32019.doc (85504)  návrh VZN o verejnej kanalizácii a odpadových vodách zverejnené 10.6.2019 VZN o znečisťovaní ovzdušia (1) návrh.doc (46592) návrh zverejnené 10.6.2019 VZN.docx (23039)   NÁVRH o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku...
04.06.2019 13:36
Dňa 2.6.2019 usporiadala ZŠ s MŠ Hontianske Moravce v spolupráci s obecným úradom zábavno - kultúrne popoludnie  pri príležitosti MDD pre všetky deti  a mládež z našej, ale aj zo susedných obcí. Každé zo zúčastnených detí sa mohlo zapojiť do rôznych súťažných disciplín, a tak získať...
30.05.2019 09:47
V nedeľu 2.6.2019 od 15.00 hod. bude v našej obci v parku pri kaštieli Medzinárodný deň detí.  Okrem zaujímavých súťaží vystúpi aj naša školská kapela CRAZY MONKEYS  v zložení : Natália Kasalová ( spev) Nina Baláková (spev a ukulele), Jakub Ostrihoň (gitara), Miroslava Jeloková...
28.05.2019 08:02
Výsledky volieb do Európskeho parlamentu v našej obci:   Počet voličov zapísaných v zozname voličov:     675 Počet voličov zúčastnených na hlasovaní:          146 Počet platných...
23.05.2019 08:42
Oznamujeme občanom, ktorí chcú vo Voľbách do Európskeho parlamentu voliť do prenosnej volebnej schránky, že sa môžu prihlásiť na t.č.  045/558 39 15. Prihlásiť sa budete môcť aj v samotný volebný deň.  
Záznamy: 41 - 50 zo 487
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>

Kontakt

Obec Hontianske Moravce Hontianska 255/29
Hontianske Moravce
962 71
045/5583915 urad@moravce.sk