Archív článkov

20.04.2010 18:24
1 2010.pdf (49,1 kB)  
20.10.2009 18:19
2 2009.pdf (379,2 kB)  
25.02.2009 17:27
Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a ak tento zákon neustanovuje inak, vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa osobitného predpisu. Hlavný kontrolór nesmie bez súhlasu obecného zastupiteľstva...
12.12.2008 17:18
Prehľad predpisov nižšej právnej sily, podľa ktorých obec a jeho orgány konajú a rozhodujú alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických a právnických osôb vo vzťahu k obci: - všeobecné záväzné nariadenia Obce Hontianske Moravce (ďalej len VZN) - príkazy starostu obce Najdôležitejšími zákonmi,...
30.06.2008 19:42
Smernica Zavedenie Eura.pdf (322,4 kB)  
30.12.2007 18:06
1 2007.pdf (360 kB)  
Záznamy: 481 - 487 zo 487
<< 45 | 46 | 47 | 48 | 49

Kontakt

Obec Hontianske Moravce Hontianska 255/29
Hontianske Moravce
962 71
045/5583915 urad@moravce.sk