VZN č. 6/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov

25.09.2019 14:03

Kontakt

Obec Hontianske Moravce Hontianska 255/29
Hontianske Moravce
962 71
045/5583915 urad@moravce.sk