Rozpočtové opatrenie č. 1/2020 Návrh

15.07.2020 10:27

Kontakt

Obec Hontianske Moravce Hontianska 255/29
Hontianske Moravce
962 71
045/5583915 urad@moravce.sk