VZN 5/2019 a miestnych daniach a poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

27.06.2019 13:55

Kontakt

Obec Hontianske Moravce Hontianska 255/29
Hontianske Moravce
962 71
045/5583915 urad@moravce.sk