VZN

31.08.2020 10:12
11.08.2020 15:52
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Dokumenty

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Uznesenia OZ

29.06.2018 12:05
Uznesenia 26.6.2018.pdf (706141)
10.05.2018 14:38
Uznesenia zo zastupiteľstva 3.5.2018.pdf (569900)
16.03.2018 09:15
Uznesenia zo zasadnutia OZ 8.3.2018.pdf (472015)
08.01.2018 15:00
Uznesenia zo zasadnutia zastupiteľstva 28.12.2017.pdf (549594)
28.09.2017 13:06
Uznesenia 26.9.2017.pdf (298484)
06.07.2017 13:44
Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 29.6.2017.pdf (456393)
08.06.2017 09:39
Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva 5.6.2017.pdf (628316)
10.01.2017 15:38
Uznesenia 29.12.2016.pdf (572089)
08.11.2016 15:45
Uznesenia 7.11.2016.tif (1486172)
29.06.2016 15:49
Uznesenia 28.6.2016.pdf (545401)
<< 1 | 2 | 3 >>

Kontakt

Obec Hontianske Moravce Hontianska 255/29
Hontianske Moravce
962 71
045/5583915 urad@moravce.sk