Stanovisko hlavného kontrolóra k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania

Kontakt

Obec Hontianske Moravce Hontianska 255/29
Hontianske Moravce
962 71
045/5583915 urad@moravce.sk