Školstvo

Zriaďovateľom Základnej školy s materskou školou a Základnej umeleckej školy Hontianske Moravce je Obec Hontianske Moravce.

Internetová stránka školy : zssmshmoravce.edupage.sk/

Kontakt

Obec Hontianske Moravce Hontianska 255/29
Hontianske Moravce
962 71
045/5583915 urad@moravce.sk