Výročná správa za rok 2014

Výročná správa za rok 2014.doc (887296)

Kontakt

Obec Hontianske Moravce Hontianska 255/29
Hontianske Moravce
962 71
045/5583915 urad@moravce.sk