Dovoz palivového dreva občanom obce r.2014

V mesiaci máj sa začalo v našich obecných lesoch s čistením a odstraňovaním zvyškov po ťažbe.

Občanom podľa vopred vypracovaného poradovníka vozí palilové drevo avia po 5 prm

za cenu 22 Eur/1 prm.

Každá jedna fúra je odfotografovaná.

fotografie dostupné na : 

ulozto.sk/!e15AyRuCLKpL/drevo-2014-rar

heslo : drevo2014

Kontakt

Obec Hontianske Moravce Hontianska 255/29
Hontianske Moravce
962 71
045/5583915 urad@moravce.sk