Poradovník dodania dreva

V prílohe pripájame poradovník, do ktorého sa mohli občania zapisovať a podĺa tohto poradovníka sa im následne dodáva drevo.

V prípade, ak niekoho nezastihneme doma, kontaktujeme automaticky ďalšieho v poradí a k tomu, koho sme nezastihli sa následne vrátime.

Objednávka dreva.xls (24064)

Kontakt

Obec Hontianske Moravce Hontianska 255/29
Hontianske Moravce
962 71
045/5583915 urad@moravce.sk