Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2015

Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2015.doc (437760)

Kontakt

Obec Hontianske Moravce Hontianska 255/29
Hontianske Moravce
962 71
045/5583915 urad@moravce.sk