Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu programového rozpočtu obce Hontianske Moravce na roky 2016-2018

Kontakt

Obec Hontianske Moravce Hontianska 255/29
Hontianske Moravce
962 71
045/5583915 urad@moravce.sk