Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu Obce Hontianske Moravce na roky 2014 - 2016

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu programového rozpočtu Obce Hontianske Moravce na roky 2014-2016.doc (176128)

Kontakt

Obec Hontianske Moravce Hontianska 255/29
Hontianske Moravce
962 71
045/5583915 urad@moravce.sk